Back To Top

 • Dobro došli!

  Poštovani, dobro došli na našu stranicu! Na stranicama koje slijede, potrudili smo se da Vam približimo tehničke detalje i karakteristike gasnih instalacija kao i prednosti koje ostvarujete koristeći ovaj znatno jeftini, a dostupan energent. Koristeći ovaj energent doprinosite zaštiti životne sredine!

 • O gasu TNG-LPG

  U današnje vrijeme kada cijene goriva nekontrolirano skaču, vozači su prisiljeni pronaći alternativna goriva koja bi koristili u svom automobilu. Jedno od tih goriva koje već godinama ima svoju primjenu širom svjeta je – autogas. Ugradnjom najnovijih generacija autogasnih uređaja možete uštediti 50 i više posto goriva po prijeđenom kilometru, u zavisnosti od trenutnog odnosa cijene autogasa i benzina. Takođe, na našim stranicama možete naći i informacije o ostalim uslugama koje možete dobiti u našem servisu..

 • Napredna tehnologija

  Napredna tehnologija omogućava superiorno iskorištenje TNG goriva. Današnja tehnologija je prilagodila ubrizgavanje gasa u motor to jeste u cilindre sa najboljim stepenom iskorištenja i najmanjom potrošnjom, kao i sa velikim stepenom sigurnosti kako za Vas tako i za vaše vozilo. Biće nam zadovoljstvo da u Vaše vozilo stručno ugradimo gas, a u isto vrijeme Vam uštedimo veće sume novca.

 • Ugradnja gasa u motocikle

  Sa posebnim zadovoljstvom Vas možemo obavjestiti da u našoj ponudi imamo i ugradnju plina u motocikle. Dosadašnje iskustvo i predjeni kilometri daju mi za pravo da ovu uslugu ponudim svim ljubiteljima vožnje motora, koji vole daleko i jeftino da putuju. S obzirom da sam prvi u Bosni i Hercegovini a i mnogo dalje prezentovao ugradnju gasa u motocikl, od mene samo pozitivna iskustva.

 • Budite naš klijent!

  Sa zadovoljstvom ćemo ispuniti sve Vaše zahtjeve po pitanju ugradnje gasne instalacije u vozilo.

Mrvica-Gas

MI UGRADJUJEMO, VAŠE JE SAMO DA KRESNETE!

Uređaji i oprema

Uredjaji i oprema za autogas.

 

Uređaji sa kojima se kuonvertuj automobili na alternativno gorivo kao što je  TNG ili autogas se sastoje od  manje-više istih  sklopova neophodnih za rad automobila. Dijelove ili sklopove možemo grubo klasifikovati  na sljedeći način:

1. Rezervoar  sa pripadajućim multiventilom. Multiventil se zove zato što ima više funkcija kojima je namijenjen. Održava maksimalni nivo gasa u rezervoaru da ne bi došlo do prepunjenosti prilikom sipanja gasa na pumpi. Ima sigurnosni ventil protiv  “loma”  kidanja cevi za utakanje i dovod prema motoru kao i pokazivanje nivoa goriva.

 

 2. Isparivač autogasa i reduktor pritiska. Njegov zadatak je da tečni naftni gas “pretvori”  ispari u gasovito stanje  i da smanji (redukuje) pritisak iz rezervoara  koji je od 6 do 16 bara, a za pravilan rad sistema za autogas treba od 0.5 do 1.5 bara u zavisnosti od namjene i vrste uređaja. Prilikom isparavanja gasa dolazi do oduzimanja toplote od okoline pa je zato neophodno da se isparivač grije inače bi se bukvalno smrznuo u veoma kratkom roku, par minuta. Zato se prikopčava na sistem za hlađenje automobila i otuda uzima toplu tečnost za svoje zagrijavanje.

 

3. Sistem za distribuciju autogasa od isparivača-reduktora do motora. Ima ih više vrsta u zavisnosti od principa rada.

3, a.  Za "Venturi" sistem to su razni mikseri ili mješači  a na neke karburatore se montiraju dizne u difuzor karburatora.  Zadatak im je da proizvedu što bolju mješavinu vazduha i gasa da bi motor dobro radio pa se zato stavljaju što bliže leptiru ili klapni gasa.

    

3. b. Za sekvencijalne sisteme su to dizne, injektori za autogas. Imaju istu funkciju  i prinip rada kao benzinski injektori ali su znatno veći i sporiji, tromiji pa to nekad zna da pravi problem kod pojedinih motora.

 

4. Sistemi za kontrolu rada autogasnog uređaja. Zadatak im je da kontrolišu doziranje autogasa koliko je to više moguće da bi uvijek bila pravilna smješa goriva i vazduha zbog boljeg sagorjevanja. Od kvaliteta i mogućnosti ovog segmenta zavisi sve: potrošnja, snaga i dugotrajnosti motora.

4. a. Za venturi sisteme krajnji domet je LCS (Lambda kontrol sistem). Reguliše smjesu na osnovu signala koji šalje Lambda sonda.

 

 4. b. ECU, kompjuter, kontrolna jedinica  za kontrolu ubrizgavanja.  Savremeniji uređaji koji moraju zadovoljiti eko norme počev od Euro 3 moraju imati daleko bolju kontrolu pravljenja smjese pa zato imaju kompjuter koji se brine o tome. Kako su motori sve bolji i komplikovaniji da bi zadovoljili sve standarde  ima više vrsta kontrolnih jedinica u skladu sa potrebama motora.

 

5. Razni senzori za temperaturu tečnosti motora,  senzor temperature gasa, senzor za pritisak gasa ili potpritisak u usisnoj  grani itd….

 

Uređaji za konvertovanje automobila  za rad na TNG ili autogas se mogu podijeliti generalno na dve vrste po principu rada.

1. Venturi ili Vakumski  uredjaji.  Naravno da se ne zovu tako ali je ostao prihvaćen takav izraz koji se i sad koristi. Odlika ili mana ovih sistema je da rade na principu potpritiska.

2. Sekvencijalni uredjaji  (opet pogrešan ali uvriježen naziv) koji  u odnosu na prethodne sisteme rade na principu pritiska i kontrolišu smjesu preko ECU-a i senzora.

 

Tomasetto Achille
STAG AC
Valtek