Back To Top

 • Dobro došli!

  Poštovani, dobro došli na našu stranicu! Na stranicama koje slijede, potrudili smo se da Vam približimo tehničke detalje i karakteristike gasnih instalacija kao i prednosti koje ostvarujete koristeći ovaj znatno jeftini, a dostupan energent. Koristeći ovaj energent doprinosite zaštiti životne sredine!

 • O gasu TNG-LPG

  U današnje vrijeme kada cijene goriva nekontrolirano skaču, vozači su prisiljeni pronaći alternativna goriva koja bi koristili u svom automobilu. Jedno od tih goriva koje već godinama ima svoju primjenu širom svjeta je – autogas. Ugradnjom najnovijih generacija autogasnih uređaja možete uštediti 50 i više posto goriva po prijeđenom kilometru, u zavisnosti od trenutnog odnosa cijene autogasa i benzina. Takođe, na našim stranicama možete naći i informacije o ostalim uslugama koje možete dobiti u našem servisu..

 • Napredna tehnologija

  Napredna tehnologija omogućava superiorno iskorištenje TNG goriva. Današnja tehnologija je prilagodila ubrizgavanje gasa u motor to jeste u cilindre sa najboljim stepenom iskorištenja i najmanjom potrošnjom, kao i sa velikim stepenom sigurnosti kako za Vas tako i za vaše vozilo. Biće nam zadovoljstvo da u Vaše vozilo stručno ugradimo gas, a u isto vrijeme Vam uštedimo veće sume novca.

 • Ugradnja gasa u motocikle

  Sa posebnim zadovoljstvom Vas možemo obavjestiti da u našoj ponudi imamo i ugradnju plina u motocikle. Dosadašnje iskustvo i predjeni kilometri daju mi za pravo da ovu uslugu ponudim svim ljubiteljima vožnje motora, koji vole daleko i jeftino da putuju. S obzirom da sam prvi u Bosni i Hercegovini a i mnogo dalje prezentovao ugradnju gasa u motocikl, od mene samo pozitivna iskustva.

 • Budite naš klijent!

  Sa zadovoljstvom ćemo ispuniti sve Vaše zahtjeve po pitanju ugradnje gasne instalacije u vozilo.

Mrvica-Gas

MI UGRADJUJEMO, VAŠE JE SAMO DA KRESNETE!

SERVISI I ODRŽAVANJE

 

REDOVNO ODRŽAVANJE:

Servis  prvi  na 10.000 KM

Servis drugi na 25.000 KM

Servis teći na 40.000 KM

Kada je uređaj pravilno montiran (i podešen) on zahteva samo minimalno (redovno) održavanje. U to spada zamena gasne i tečne faze filtera na svakom servisu. Čišćenje isparivača i zamena membrana na 60.000 km. Svakako ne treba zanemariti i redovne kontrole instalacije i uređaja koje se obavljaju bar jednom godišnje. Ne treba zaboraviti i to da je potrebno izvršiti štelovanje autogasa nakon svake zamjene vazdušnog filtera jer se tom prilikom promeni odnos vazduha i gasa što dovodi do toga da automobil ima manju snagu.

Što se tiče boce i multiventila oni ne zahtevaju gotovo nikakvo održavanje. Kod cilindričnih rezervoara kutiju multiventila treba pripaziti od direktnih udara težih predmeta a sam multiventil treba da je uvek zaštićen (zatvoren u svojim poklopcem), čime se osigurava dobro provetravanje, kod toro rezervoara nema nikakvog održavanja.

U slučaju nekih radova na motoru (varenje, brušenje) potrebno je zavrnuti ventile na boci čime se zaustavlja dotok gasa ka motoru. U slučaju da primetite curenje gasa (bilo na multiventilu, isparivaču ili gasnom elektroventilu), potrebno ponoviti opisani postupaki i obratiti se ovlašćenom servisu.

Prilikom ugradnje gasa u karburatorske motore vrše se najmanje promene u sistemu tako da i problemi koji se javljaju nisu veliki (velika potrošnja, sitno trzanje i sl.).

Problemi nastaju kod motora sa direktnim ubrizgavanjem. Na tim motorima gas se miješa sa vazduhom na početku usisne grane, a ponegdje kod L-Jetronica na primer odmah posle vazdušnog filtera, tako da je cijeli usisni vod ili samo usisna grana puna eksplozivne smjese. Rizik takvog rada motora na gas je u činjenici da pojava povratnog plamena automatski stvara pucanj u cijelom usisnom vodu koji ponekad može »naduvati« ili raspući kućište filtera vazduha, protokomjer, priključnu cijev i sl. Povratni plamen se rijetko javlja, ali to može da se dogodi iz nekoliko uzroka: pojava lutajuće varnice zbog proboja na kablovima, loše zaptivanje usisnog ventila, siromašna smjesa goriva ili pak vožnja sa skoro praznom bocom gasa.

Sklonost ka povratnom plamenu pri radu na benzin motor ne pokazuje, pošto i ako ga ima, to je samo na kraju usisnog voda, pred cilindrom (ne javlja se pucanj u cijeloj usisnoj grani jer smjesa nije povezana).

Da bi se ti rizici umanjili, sa uređajem za doziranje gasa u motor ugrađuju se nepovratne klapne i sigurnosni ventili na usisnom sistemu. No i pored toga, u slučaju češće pojave povratnog plamena, oštećenja su moguća.

Dolazeći na redovne servisne intervale izbjegavate mogućnost veće štete na vašoj gasnoj instalaciji, jer u mnogo slučajeva kada ljudi izbjegavaju dolazak, desi se veći problem koji iziskuje više vremena za popravak i mnogo veće troškove. Ovo je primjer vozila koje nije bilo redovno na servisu gasne instalacije. Pogledajte kako izgleda filter tečne faze.

 

Poštujući servisne intervale ne gubite garancija na ugrađenu instalaciju u vozilu.

Tomasetto Achille
STAG AC
Valtek