Back To Top

 • Dobro došli!

  Poštovani, dobro došli na našu stranicu! Na stranicama koje slijede, potrudili smo se da Vam približimo tehničke detalje i karakteristike gasnih instalacija kao i prednosti koje ostvarujete koristeći ovaj znatno jeftini, a dostupan energent. Koristeći ovaj energent doprinosite zaštiti životne sredine!

 • O gasu TNG-LPG

  U današnje vrijeme kada cijene goriva nekontrolirano skaču, vozači su prisiljeni pronaći alternativna goriva koja bi koristili u svom automobilu. Jedno od tih goriva koje već godinama ima svoju primjenu širom svjeta je – autogas. Ugradnjom najnovijih generacija autogasnih uređaja možete uštediti 50 i više posto goriva po prijeđenom kilometru, u zavisnosti od trenutnog odnosa cijene autogasa i benzina. Takođe, na našim stranicama možete naći i informacije o ostalim uslugama koje možete dobiti u našem servisu..

 • Napredna tehnologija

  Napredna tehnologija omogućava superiorno iskorištenje TNG goriva. Današnja tehnologija je prilagodila ubrizgavanje gasa u motor to jeste u cilindre sa najboljim stepenom iskorištenja i najmanjom potrošnjom, kao i sa velikim stepenom sigurnosti kako za Vas tako i za vaše vozilo. Biće nam zadovoljstvo da u Vaše vozilo stručno ugradimo gas, a u isto vrijeme Vam uštedimo veće sume novca.

 • Ugradnja gasa u motocikle

  Sa posebnim zadovoljstvom Vas možemo obavjestiti da u našoj ponudi imamo i ugradnju plina u motocikle. Dosadašnje iskustvo i predjeni kilometri daju mi za pravo da ovu uslugu ponudim svim ljubiteljima vožnje motora, koji vole daleko i jeftino da putuju. S obzirom da sam prvi u Bosni i Hercegovini a i mnogo dalje prezentovao ugradnju gasa u motocikl, od mene samo pozitivna iskustva.

 • Budite naš klijent!

  Sa zadovoljstvom ćemo ispuniti sve Vaše zahtjeve po pitanju ugradnje gasne instalacije u vozilo.

Mrvica-Gas

MI UGRADJUJEMO, VAŠE JE SAMO DA KRESNETE!

ZAŠTO UGRADITI GASNI UREĐAJ NA VOZILO (prednosti)?

 

PREDNOSTI PRIMENE TNG-a ZA POGON MOTORA

Ušteda-ekonomičnost, duži vek motora, mirniji i tiši rad motora, sagorevanje bez ostataka i pepela…

Nakon što se obavi ugradnja plina (TNG-a) na neko vozilo dolazi do sledećih prednosti u odnosu na benzin:

 • Ušteda-ekonomičnost – ogleda se u gotovo 50% manjoj cijeni goriva.
 •  
 • Duži vijek motora- niži troškovi održavanja. Potencijal svih gasnih goriva je duži vijek motora kao rezultat nepostojanja kondenzacije goriva po zidovima cilindra. To ne samo da onemogućava koroziju i habanje cilindarskog sklopa, već i ne razređuje ulje za podmazivanje, što omogućuje duže periode između zamene maziva u motoru.
 •  
 • Mirniji i tiši rad motora. Karakteristike tečnog naftnog gasa veoma dobro odgovaraju uslovima obrazovanja smjese i sagorjevanja u oto motorima.
 •  
 • Sagorjevanje bez ostataka i pepela. Ova osobina je svojstvena svim gasnim gorivima jer je čvrsti ostatak nakon sagorevanja neznatan. Ovo omogućuje pouzdaniji rad delova motora, bez prisustva taloga koji mogu ugroziti njihovu funkciju. Takođe, i talozi u samoj komori i na ventilima su manji.
 •  
 • Povoljan sastav izduvnih gasova. Kvalitetnije obrazovanje smjese onemogućuje lokalnu nehomogenost smjese i omogućuje potpunije sagorevanje. Rad sa siromašnijom smjesom sprečava formiranje toksičnih komponenata nepotpunog i nezavršenog sagorevanja (ugljenmonoksid CO i nesagoreli ugljovodonici HC), dok niže temperature sagorevanja sprečavaju formiranje azotnih oksida NOx. Pored toga sam gas ne poseduje toksične sastojke, kao što su olovo, sumpor itd.
 •  
 • Veći termički stepen korisnosti motora. Bolje miješanje goriva i vazduha, kao i potpunije i brže sagorjevanje, imaju kao posljedicu i većim termičkim stepenom iskorištenja, odnosno boljom ekonomičnošću motora. Tome posebno doprinosi mogućnost rada sa siromašnom smjesom.
 • Velika brzina sagorijevanja. Ovo je praktično zajednička prednost svih ugljikovodoničnih goriva. Visoka brzina omogućuje odvijanje procesa oslobađanja toplote u veoma kratkom raspoloživom vremenskom intervalu cjelokupnog radnog perioda motora. To omogućuje odvijanje sagorijevanja čak i pri nepovoljnim uslovima-nisko termičko stanje motora, rad sa siromašnom smjesom, itd.
 •  
 • Udvostručuje se vijek trajanja motora, lambda sonde i katalizatra.
 •  
 • Veća vrijednost polovnog vozila. Nakon ugradnje auto gasa polovno vozilo ima veću cijenu.
 •  
 • Kontrola potrošnje. Nema mogućnosti krađe i prosipanja goriva.
 •  
 • Jednostavnost primjene. Nije potrebno nikakvo posebno prilagođavanje ni promjena u stilu vožnje.
 • Veća autonomija vozila. Korišćenjem gasa i benzina vozilo ima veći radijus kretanja bez potrebe dopune goriva.
 •  
 • Visoka sigurnost. TNG uređaji danas su dovedeni do nivoa sigurnosti koji daleko nadmašuju benzinsku instalaciju na automobilu. Rezervoar je napravljen od kvalitetnog čeličnog lima debljine 3 mm. Rezervoari su atestirani na pritisak od 30 bara, dok je radni pritisak oko 6 bara.
 •  
 • Koja vozila mogu koristiti auto gas? Sva vozila koja imaju motor sa unutrašnjim sagorjevanjem, razlika je samo u cijeni opreme i brzini isplativosti investicije. Tehnologija gasnih uređaja je danas na nivou modernih automobila, tako da je moguće najnovijim generacijama gasnih uređaja – sekvencijalni sistemi, opremiti sve tipove najnovijih automobila tj. i one sa plastičnim usisnim granama i TSI / FSI / TFSI motorima. Prednost ovog sistema je u vrlo maloj razlici u odnosu na performanse vozila kada se vozi na benzin. Postoji velika ponuda opreme za sve vrste aplikacija: putnička, laka teretna i teška vozila.
 •  
 • Benziske pumpe. Mreža za distribuciju TNG-a je  dobro rasprostranjena, sa trendom daljeg proširenja.
 •  
 • Strogi pravilnici. Primjenjuju se propisi, kako direktive EU, tako i ECE propisi.
 •  
 • Isplativost investicije za ugradnju, već nakon pređenih 7000-10000 kilometara.

Tomasetto Achille
STAG AC
Valtek